Page 20 - Avoimempi Kaarina - Kaarinan vihreät
P. 20

20
kaarinanvihreat.fi
     198
Ulla Haapanen
FM, biologian ja maantiedon lehtori
Kuka olen? Olen Ulla Haapanen, 60 vuotta. Asun rivitalossa Littoisissa. Olen asunut puolet elämästäni Kaarinassa ja kasvattanut kaksi poikaa Kaarinan nappuloista aikuisiksi miehiksi. Toimin biologian ja maantiedon opettajana Kotimäen koulussa. Olen myös ympäristökasvattaja ja toiminut Suomen Ympäristökasvatuksen seuran (FEE Suomi) hallituksessa. Lisäksi olen Otavan oppikirjailijana kirjoittanut Elo- kirjasarjaa yläkoululle.
Mitä osaan? Harrastan lintu- ja luontoretkiä Kaarinan luontopaikoissa ja purjehdusta Saaristomerellä. Tykkään myös kutoa mattoja ja tehdä muu- tenkin käsitöitä.
Millainen olen? Olen helposti innostuva, toimelias ja yhteistyökykyinen.
Mikä minua kiinnostaa? Sydäntäni lähellä ovat lähiluonto ja luonnon mo- nimuotoisuuden suojelu sekä ympäristökasvatus. Pidän eläimistä, erityi- sesti koirista. Kaikenlainen eläimiin kohdistuva julmuus saa aikaan kylmiä väreitä.
Mihin haluan vaikuttaa? Haluan vaikuttaa Kaarinassa ympäristöystä- vällisen kaavoitukseen, lähimetsien suojeluun ja ihmisystävälliseen kou- lutukseen. Kaavoituksella voidaan suojella lähimetsiä rakentamiselta. Metsät toimivat hiilinieluina ja siten myös hillitsevät ilmastonmuutosta. Metsiä suojelemalla puolustamme myös luonnon monimuotoisuutta. Lähiluonnon suojelu tarkoittaa myös sitä, että suojellaan pölyttäjiä. Teiden piennartenhoidossa tulisi odottaa kunnes luonnonkukat ovat kukkineet ja siementäneet. Kaarinaan pitää saada lisää niittyjä nurmialueiden sijasta ja joutomaille voisi kylvää luonnonkukkia pölyttäjiä varten.
Ihmisystävällisellä koulutuksella tarkoitan koulua, jossa kaikilla on hyvä olla ja ilo oppia. Se edellyttää pieniä opetusryhmiä, riittäviä resursseja opettajille ja tarpeeksi oppilashuoltohenkilöstöä koulussa.
199
Päivi Huhtanen
Lehtori, maisteri
Kuka olen? Olen 38-vuotias koulutusalan moniosaaja. Olen onnellinen per- heestäni, johon kuuluvat kaksi lasta, aviomies, sukulaiset ja ystävät. Olen kotoisin maalta, pellon reunalta Mietoisista. Lapsuudessani olen viettänyt paljon aikaa silakkapitäjä Taivassalossa, missä viihdymme edelleen paljon kesäisin.
Turussa olen asunut yliopisto-opintojeni alusta lähtien. Lapsien myötä aloimme pohtimaan, missä jälkikasvun olisi hyvä olla ja käydä koulunsa. Kaarina tarjosi mahdollisuuden viihtyisään asumiseen ja ruotsinkieliseen koulutukseen.
Mitä osaan? Minulla on monipuolinen kokemus perusopetuksen puolella toimimisesta. Koulutukseltani olen filosofian ja kasvatustieteen maisteri sekä erityisopettaja ja opinto-ohjaaja. Olen työskennellyt ruotsin ja saksan kielen lehtorina ja erityisopettajana. Tällä hetkellä olen oppilaanohjauksen lehtori.
Olen aktiivinen verkostoituja, joka on kiinnostunut ihmisistä ja asioista. Olen ollut pitkään mukana joukkueurheilussa niin pelaajana, valmenta- jana kuin järjestötoimijana. Ne ovat olleet äärimmäisen antoisia vuosia ja opettaneet minulle paljon yhteen hiileen puhaltamisesta, organisoimises- ta, sisukkuudesta ja tavoitteellisuudesta.
Mikä minua kiinnostaa? Minua kiinnostaa se, että Kaarina olisi tulevai- suudessa turvallinen, fiksu, hyväksyvä ja rohkea kaupunki. Minua kiinnos- tavat inhimilliset perusasiat. Esimerkiksi miten me voimme tarjota kaikille mahdollisuuden elää hyvää ja täyttä elämää?
Mihin haluan vaikuttaa? Haluan olla vaikuttamassa siihen, että kaupunki- laiset voivat hyvin. Erityisesti toivon voivani vaikuttaa siihen, että varhais- kasvatuksessa ja kouluissa työskentelevillä ammattilaisilla on hyvät puit- teet toimia ja tehdä tärkeää työtään. Koulujen ja varhaiskasvatuksen lisäksi haluan ajaa harrastusmahdollisuuksien laajaa kirjoa ja tukea kaarina- laisten seurojen toimintaedellytyksiä.
Ja tämä kaikki edellä sanottu även på svenska eli tulen osaltani edistämään kaksikielisyyttä.
Millainen olen? Pidän saunasta, auringosta ja onnellisista lopuista. Olen empaattinen, suorapuheinen ja haluan, että asiat hoidetaan reilusti ja avoimesti. Perusluonteeltani olen utelias eli haluan jatkuvasti oppia uutta. Liputankin vahvasti elinikäisen oppimisen puolesta.
www.kaarinanvihreat.fi/ehdokkaat/paivi-huhtanen
www.kaarinanvihreat.fi/ehdokkaat/ulla-haapanen
   


   18   19   20   21   22