Page 30 - Avoimempi Kaarina - Kaarinan vihreät
P. 30

30
kaarinanvihreat.fi
     218
Jarkko Saarinen
Fysiikan, kemian ja matematiikan lehtori, pääluottamusmies
Kuka olen? Olen 59-vuotias fysiikan ja kemian lehtori Kuusistosta. Ny- kyään toimin päätoimisesti JUKO:n eli Julkisen alan Koulutettujen pää- luottamusmiehenä Kaarinassa. Ennen luottamustehtäviäni tein päätyöni Valkeavuoren yhtenäiskoulussa, jossa olen ollut virassa yli 30 vuotta.
Mitä osaan? Työmatkani olen taittanut saasteettomasti polkupyöräillen jo vuosikymmeniä ja kokemusta minulla on myös pyöräilystä kilpailulajina. Olen myös valmentanut naispyöräilijöitä ja junioriharrastajia.
Mikä minua kiinnostaa? Pikkupoikana harrastetun perhostenkeräilyn jäl- keen innostuin hieman lintujen tarkkailusta. Innokkaan kalamiehen poi- kana sain myös kotoa pahan kalastuskärpäsen pureman ja viihdyn edelleen kalavesillä lintukiikarit mukanani.
Mihin haluan vaikuttaa? Järjestötoiminnan luonnonsuojelun parissa aloi- tin jo 16-vuotiaana kun olin perustamassa ensin luontokerhoa Kaarinaan ja myöhemmin luonnonsuojeluyhdistystä. Katselin sivusta kun Turkuun pe- rustettiin vihreä paikallisyhdistys ja lopulta päädyin perustamaan pienen ja aktiivisen ryhmän mukana Kaarinaankin vihreän paikallisyhdistyksen.
Nyt minut sai ehdokkaaksi vaaleihin opetuksen ja varhaiskasvatuksen tulevaisuudennäkymät. Opettajana tiedän, että haasteet ovat nyt kuntien sivistystyössä. Resurssien puutteen vuoksi kolmiportainen tuki ei toimi ja oppilailla ei ole mahdollista saada heille sopivaa opetusta. Lähikouluperi- aatekin katsotaan tärkeämmäksi kuin oppilaan oikeus saada oikeanlaista opetusta. Lapsilla ja nuorilla oikeus turvalliseen päivään varhaiskasvatuk- sessa ja koulussa, oikeus opetukseen ja oikeus terveelliseen ympäristöön.
Kaavoituksen on taattava turvallinen ja terveellinen ympäristö. Kaavoituk- sessa pitää ottaa huomioon myös asumisen, rakentamisen ja liikenteen mahdollisimman pieni ympäristökuormitus. Lähiluonnon ja lähivirkistys- alueiden säilyttäminen on tärkeää asumisviihtyvyydenkin säilyttämiseksi.
219
Jouni Saario
Ympäristöpäällikkö
Kuka olen? Jouni Saario, 68 vuotta, koulutus FK Turun yliopisto, naimisissa ja kaksi aikuista lasta. Olin noin 30 vuotta töissä Kaarinan kaupungin ym- päristöpalveluissa ja jäin sieltä eläkkeelle 2017 ympäristöpäällikön virasta.
Mikä minua kiinnostaa? Olen ollut kiinnostunut luonnon- ja ympäristön- suojelusta aina opiskeluajoista 1975 alkaen ja myöhemmin siitä tuli am- matti. Varsinaisia harrastuksia ovat olleet lintujen katselu ja rengastus sekä luonnossa liikkuminen ja suunnistus.
Mihin haluan vaikuttaa? Haluan vaikuttaa eniten siihen, että Kaarinassa on monipuoliset ja hyvin hoidetut luontoliikuntapaikat ja luonnonsuoje- lualueet sekä kehittää ympäristötointa niin, että se pystyy antamaan hyvät palvelut kaarinalaisille yrityksille.
www.kaarinanvihreat.fi/ehdokkaat/jarkko-saarinen
www.kaarinanvihreat.fi/ehdokkaat/jouni-saario
      28   29   30   31   32