Page 35 - Avoimempi Kaarina - Kaarinan vihreät
P. 35

 Man bör lyssna på kommuninvånarna
kaarinanvihreat.fi
35
  De Gröna i S:t Karins
valprogram 2021–2025
Ett öppnare S:t Karins
Hemstaden där livet är gott
 1
ALLA SKA TAS HAND OM LIKVÄRDIGT.
2
HÅLLBAR UTVECKLING ÄR
3
ATT TA ANSVAR.
4
5
6
7
STABIL EKONOMISK FÖRVALTNING SÄKRAR TJÄNSTER.
ALLA HAR RÄTT TILL GOD UTBILDNING.
FÖRETAGANDESKAP SKAPAR TJÄNSTER OCH ARBETE.
HÅLLBART BESLUTSFATTANDE ÄR ÖPPET OCH TRANSPARENT.
PANDEMINS EFTERVÅRD KRÄVER RESURSER.
  kaarinanvihreat.fi
    32   33   34   35   36