Page 17 - Avoimempi Kaarina - Kaarinan vihreät
P. 17

  Kestävä kehitys on meille tärkeä hyvän elämän turvaaja – tänään ja huomenna.
kaarinanvihreat.fi
17
   KULTANUMMI
Vanhan asuntoalueen vesi- ja viemäriputkistojen, teiden ja istutusten saneeraus on tarpeen.
  VOIVALA
Ranta tarvitsee kohennussuunnitelman. Uimaranta lasten leikkitelineitä ja -välineitä sekä penkki-pöytäryhmiä. Rannan pitämisestä talvivarastoalueena on luovuttava.
 RAUHALINNA
Lehto puronvarsineen ja lampineen rauhoitetaan luonnonsuojelualueeksi.
  RAADELMA
Uimarannalle suunnitelma rannan viherryttämiseksi, lasten leikki- välineiden sijoittamiseksi ja pöytä-penkkiryhmien asentamiseksi.
  PIIKKIÖN KESKUSTA
Yhtenäiskoulu saneerataan lasten-ja nuortentaloksi muiden kunnanosien koulujen tapaan. Perusopetus, päiväkoti, neuvola ja perhepalvelu samaan taloon.
  HUTTALANMÄEN SUOJELU
Piikkiön arkeologisesti ja arkeobotanisesti arvokkaan Huttalanmäen rauhoittaminen luonnonsuojelualueeksi ja vanhojen suojelurakennusten kunnostus.
  HARVALUOTO
Polkuverkoston suunnittelu ja merkitseminen Sahan alueen pohjoispuoli- selle, merenrantaan ulottuvalle kaupungin omistamalle ”vuorialueelle”.
 VIHREIDEN TÄHTIHANKKEET 2021–2025
Kaarinassa on kehittämis-, saneeraus- ja parantamistarpeita, jotka lisäävät turvallisuutta, viihtyisyyttä ja hyvinvointia. Monilla hankkeilla voidaan parantaa elämänlaatua, suojella luontoa, säilyttää jälkiä menneisyyteen ja tuoda kulttuurihistoria kaupunkilaisille tutuksi.
    15   16   17   18   19