Page 16 - Avoimempi Kaarina - Kaarinan vihreät
P. 16

 16
kaarinanvihreat.fi
   LITTOISTENJÄRVEN LUONTOPOLKU
Littoistenjärveä kiertävän luonto-kuntopolun kunnostaminen ja opastuksen päivittäminen yhdessä Liedon kanssa.
KROSSI
Yritysalueen houkuttelevuuden parantaminen laatimalla ja toteuttamalla yritysyhteistyönä istutussuunnitelma.
  RAVATTULA
Kulttuuripolkuverkosto opasteineen tarvitaan Suomen vanhimman kirkon alueelle Ristimäkeen ja Muikunvuoren muinaismuistoalueille.
   LITTOISTEN HISTORIA
Littoisten alueen vanhan asutuksen, tiestön ja muiden rakenteiden turvaamiseksi ja kunnostamiseksi on laadittava Museoviraston kanssa toimenpideohjelma.
   LITTOINEN
Littoistenjärven seuranta ja kunnossapito on välttämätöntä Kaarinan ja Liedon tuella.
 KAUPUNGIN KESKUSTA
Keskusta on rakennettava kauniiksi ja valmiiksi. Asemakaava on päivitettävä ja päätettävä, mitä vanhan viraston sekä poliisi-paloaseman tilalle rakennetaan.
   TORI
Kaarina-talon edustalla sijaitseva tori on aika rakentaa ja istutuksin kohentaa.
 KAUPUNGIN RANTA
Kaupungin keskeinen ranta-alue tarvitsee suunnitelmien mukaisia nuorten harrastuspaikkoja ja sauna-ravintolan.
   HOVIRINTA
Hovirinnan alue kaipaa aluessuunnitelman, jolla koko asuntoalueen ilmettä paranne- taan mm. lasten leikkivälinein, istutuksin, penkein ja kartanon aluetta hyödyntäen.
 KORISTO
Koriston metsään Isovuorelle kaivatataan kulttuuriluontopolkua vanhan kivilouhimon kautta.
   PIISPANRISTI
Panimoalue kaavoitetaan ekologisesti lampi säilyttäen ja rakentaen puukerrostaloin.
 LEMUNNIEMI
Metsät Vaarniemestä Auvaisiin asti liitetään Turun kaupunkipuistoon. Sitä ennen parannetaan polku- verkostoja ja sovitaan Turun omistamisen metsien kestävästä hoidosta monimuotoisuutta lisäten.
  KUUSISTO
Liikennejärjestelyjen parantaminen Linnanrauniontien ja Saaristotien risteykseen on kiireellinen tehtävä.
 


   14   15   16   17   18