Page 14 - Avoimempi Kaarina - Kaarinan vihreät
P. 14

14
kaarinanvihreat.fi
   4
Vakaa talous turvaa laadukkaat palvelut ja edellyttää jatkuvaa palvelujen ja käytäntöjen kehittämistä.
● Talouden tasapaino on kaiken lähtökohta. Näin kunta ei velkaannu kohtuuttomasti.
● Veronkorotus on varteenotettava vaihtoehto ennen kohtuuttomia peruspalveluiden leikkauksia.
● Kuntalaisten lakisääteiset palvelut, kuten koulutus-, sosi- aali- ja terveyspalvelut, tulee toteuttaa hyvin ja järkevästi. Näiden palveluihin investoitaessa velanotto on tarvittaessa perusteltua.
● Seutuyhteistyö lähikuntien kanssa palveluiden parantami- seksi on toiminnallisesti ja taloudellisesti kannattavaa.
● Kaupungin tarpeetonta ja kuluja tuovaa omaisuutta, kuten vanhoja kiinteistöjä, voidaan realisoida.
● Kaupungin omaisuutta on peruskorjattava ajoissa. Korjaus- ten laiminlyönti johtaa omaisuuden arvon alenemiseen ja jopa epäterveellisiin toimitiloihin.
● Kaupungin ei tarvitse rakentaa kaikkea itse. Tiloja voidaan myös vuokrata.
5
Yhteistyö toimii yritysystävällisessä kaupungissa. Se houkuttelee uusia yrittäjiä ja takaa nykyisten säilymisen. Yritykset täydentävät kaupungin palveluita ja tarjoavat työpaikkoja.
● On kunnan ja kuntalaisten etu, että yritykset menestyvät. Ne tuovat työtä, palveluita ja verotuloja.
● Yrittäjiä on kohdeltava tasapuolisesti.
● Yrittämisen edellytysten parantaminen lisää työllisyyttä ja
parantaa palvelutarjontaa.
● Kaupungin elinvoima lisääntyy yhteistyössä yrittäjien kanssa. Kunnan tulee olla suunnannäyttäjä kun rakenne- taan yrittäjäystävällistä ilmapiiriä.
● Yrityskentän monipuolisuus turvaa työllisyyttä ja palveluita muuttuvissa tilanteissa.
● Kunnan on tärkeää tehdä omaa työtä työttömyyden ja työllisyyden hoidossa.
● Työllisyyden edistäminen hyödyttää kuntaa taloudellisesti ja tuo kuntalaisille hyvinvointia.
● Työttömyyden torjuntaan on panostettava enemmän lisäämällä työllisyyspalvelujen resursseja turvaamaan riittävät palvelut.
● Työllisyystoimenpiteille tarvitaan lyhyen ja pitkä aikavälin tavoitteet.
VAKAA TALOUDENPITO TURVAA PALVELUT
YRITTÄMINEN TUO PALVELUITA JA TYÖTÄ
  

   12   13   14   15   16