Page 7 - Avoimempi Kaarina - Kaarinan vihreät
P. 7

 Kaarina varautuu väestönkasvuun ja 7
Kaikkien yhteiskunta hyväksyy ja suojaa
 ikääntymiseen sekä toimii ilmastoviisaasti.
kaarinanvihreat.fi
 Ajatellaanpa kuntaa, jossa olisi vain yhdenlaisia taloja ja autoja. Ravintoloissa yhdenlaisia ruoka-annoksia, kirjastossa yhtä ja samaa kirjaa tuhansia kappaleita, televisiossa ja radiossa yksi kanava. Vaatekaupassa myytäisiin yhden koon samanlaisia vaatteita kaikille. Vastasyntynyt vauva ja kaksimetrinen koripalloilija pitäisivät yllään samaa haalaria.
Tämä kuulostaa naurettavalta. Mutta jos kunta ei mieti palveluitansa ihmisten erilaisuuden kautta, syntyy tosielämässä tuollaisia tilanteita. Talo, johon ei pääse sisään pyörätuolilla, on yhtä typerä kuin taaperolle puettavat aikuisen housut. Kotipalvelu ei ehkä koskaan ole kysynyt vanhalta asiakkaaltaan, haluaisiko tämä mieluummin radiosta metallimusiikkia iskelmän sijaan. Muunsukupuolinen lapsi löytää kirjastosta loputtomiin vain kirjoja, joissa on pelkästään tyttöjä tai poikia, ei yhtään omankaltaistaan.
Eikä tämä ole vielä pahinta. Pahinta on se, jos järjestelmä osoittaa vian olevan ihmisessä. Että miksi et kuule, ymmärrä kirjallisia ohjeita, pysty keskittymään hälinässä opetukseen, kävele, tykkää tietystä sukupuo- lesta, ole niin kuin muutkin. Vikaa ei etsitä housujen koosta vaan niiden käyttäjästä – olisit nyt pidempi, niin nämä sopisivat vallan hyvin.
Pahimmillaan tämä kyvyttömyys hyväksyä erilaisen olemassaolo tuottaa henkirikoksia, väkivaltaa, tap- pouhkauksia, vainoamista, vihapuhetta ja kiusaamista. Jota ei sitten taas välttämättä oteta tosissaan vaan neuvotaan kohteeksi joutunutta, että jos olisit vähän vähemmän oma itsesi ja enemmän kuin muut.
Syrjintä vai ei koskaan kannata, se syö ihmistä ja va- hingoittaa yhteiskuntaa. Kun tämän on sisäistänyt, se vaikuttaa monen enemmistöönkin kuuluvan hyvinvoin- tiin. Kuntapäättäjänä on päättämässä niistä muiden housuista. Heidän pitää tunnistaa tarpeet ja osata kysyä ihmisiltä itseltään, ottaa mukaan, kuunnella.
Mutta ei se ole liian vaikeaa. Opimme oman erityisen henkilökohtaisen nimen jokaiselle ja muistamme jopa satoja nimiä. Emme vaadi, että jokaisen nimi pitää olla Maija tai Matti. Tai että kaikkien Pekkojen pitää olla pitkiä. Muistamme satoja nimiä. Yhtä lailla voimme ajatella ja kohdata jokaisen ihmisen ominaisuuksiensa puolesta ainutlaatuisena.
Jos ei ymmärrä, miten toinen itsensä kuvailee, voi kysyä. Mutta vähemmistöön kuuluvan tehtävä ei ole kouluttaa. Kun hän tulee hakemaan kirjastosta kirjaa, hampaaseen paikkaa tai tukea yritysidealleen, hän haluaa olla se ihan tavallinen asiakas. Hän haluaa vain päästä käymään vessassa tai lasten kanssa uimassa.
Kunta ei voi tarjota yhden koon housuja jokaiselle päiväkotilapselle, koululaiselle, opiskelijalle, työntekijäl- le, yrittäjälle, työttömälle ja eläkeläiselle. Kun palveluja räätälöidään, on ne mahdollista räätälöidä hyväksy- mään ihmisten erilaisuus. Hyvässä kunnassa on laaja housuvalikoima. Ja lisäksi takahuoneessa valmiina pätevä ompelija valmiina tekemään harvinaisemmat mallit.
Hyvä kunta hyväksyy, kuuntelee ja ottaa mukaan.
KAUNIISSA
KAARINASSA
ON HYVÄ
ASUA JA ELÄÄ
Kaarina on historiallisesti ja luontonsa puolesta ainutlaatuinen kaupunki. Historia näkyy ja luonto tuntuu. Pandemian myötä yhä useampi meistä on havainnut, miten mielenkiintoinen historia Kaarinalla on
ja kuinka kauniita luontokohteita meiltä löytyy.
Historialliset kohteet ovat lain suojaamia, mutta on meillä myös lailla suojeltuja kohteita monipuolisesti lehdoista, puroista, metsistä, merenlahdista, järviin ja Aurajo- en kulttuurimaisemaan.
Häivähdys historiaa auttaa ymmärtämään elettyä elämää. Näin voi käydä yhtä hyvin Kuusiston linnanraunioilla, Piikkiön lin- navuorella, Kuusiston ja Piikkiön kirkolla kuin Ristimäen vanhan kirkon muistojen äärellä.
Pyhän Katariinan polut kulkevat länsiosas- sa Kaarinaa, Tammireitit taas itäosassa. Polkujen ylläpito on riittämätöntä, opastus olematonta ja polkuverkoston kehittämi- nen laiminlyötyä.
Isojen joukkojen kulkeminen luonnossa näkyy luonnon kulumisena. Kaupungin on ennen muuta huolehdittava nykyinen polkuverkosto kuntoon palveluineen. Opasteita luonnosta ja historiasta kaiva- taan.
Lähipolkuja tarvitaan meren rannoille ja asuntoalueiden lähelle. Osa on tarpeen rakentaa esteettömiksi.
  Kuvat: Hannu Rautanen
 

   5   6   7   8   9