Page 34 - Avoimempi Kaarina - Kaarinan vihreät
P. 34

34
”I S:t Karins möts människonärhet och en vacker natur. Gemen- skapen och
god service ger trygghet i livet.
”Vår hemkommun är en trygg och trivsam plats att växa upp, arbeta och att åldras i. Vi värnar om vår miljö, natur och kulturhistoria då vi fattar hållbara beslut.
”S:t Karins är
en barn- och familjevänlig kommun där vi värnar om barnens rättigheter. S:t Karins är förberett för befolknings- tillväxt, åldrande och handlar klimatsmart.
 kaarinanvihreat.fi
 Gröna grundtankar
Vi Gröna vill bygga S:t Karins till en kommun
av hållbar utveckling där människors, naturens och djurens välmående har en central roll i
vårt beslutsfattande. För oss är det viktigt att trygga rättigheterna för varje kommunbo och att människor i S:t Karins kan leva, växa upp, lära sig, arbeta och åldras med kvalitativa lokala tjänster till sitt förfogande.
S:t Karins är en stad där invånaren blir lika bemött oavsett bostadsområde, bakgrund eller familje- form. Hög standard på tjänster och fungerande vårdkedjor måste säkras från rådgivning till terminalvård. Samarbete skapar gemenskap. Vi förebygger regional ojämlikhet genom att utveckla stadsdelar likvärdigt.
De Gröna bär ansvar för att skydda biologisk mångfald och bekämpa klimatförändringen. Grönt tänkande innebär hållbara konsumtionsval, en cirkulär ekonomi och användning av förnybar energi. Ekologisk stadsplanering resulterar i en hållbar samhällsstruktur och främjar välmående. Vårt mål är att uppnå ett koldioxidneutral S:t Karins 2030.
Social- och hälsovårdsreformen flyttar över tjänsterna åt välfärdsområdena. De Gröna vill se till att lokala tjänster förblir omfattande, håller hög standard och att det finns ett fungerande samarbete med föreningar samt små och med- elstora företag så vi kan tillsammans förbättra kommuninvånarnas välbefinnande.
Världen förändras, S:t Karins agerar. Särskilt stöd måste ges till dem som blivit mest drabbade av effekterna av koronakrisen. Även personalen behöver stöd för att orka. Tillsammans klarar vi av pandemin.
Öppet, transparent och inkluderande besluts- fattande lyssnar på kommunborna. Genom att genomföra konsekvensbedömningar ser vi till
att varje röst hörs, oavsett ålder eller bakgrund. Besluten måste vara ekonomiskt – och framförallt mänskligt – hållbara.
Vi gröna är oberoende och vi tar inte emot val- finansiering eller annonser betalda av företag. Vi för inte och accepterar inte politik som strävar till att uppnå kortsiktiga intressen. Våra värderingar är inte till salu.
Gröna är vanliga medborgare som försvarar de mest utsatta. Vi har nolltolerans mot mobbning, rasism och hatprat.
  Rösta för
en mer öppen kommun i valet
sö 13.6
Förhandsröstning 26.5–8.6
   32   33   34   35   36