Page 32 - Avoimempi Kaarina - Kaarinan vihreät
P. 32

32
kaarinanvihreat.fi
     222
Anton Vaaranmaa
Sovellusasiantuntija, muusikko
Kuka olen? Olen Anton Vaaranmaa, 48-vuotias sovellusasiantuntija ja perheenisä Kaarinan Nummenniitystä. Harrastuksiini kuuluu luonnossa liikkuminen, laulaminen ja soittaminen rock-yhtyeissä. Toimin myös va- paaehtoisena juniorijalkapallon parissa. Menneellä valtuustokaudella olen toiminut ympäristö- ja vapaa-ajan lautakunnissa.
Mihin haluan vaikuttaa? Haluan olla tekemässä Kaarinaa jossa on hyvät ja terveelliset koulut, mahdollisuuksia harrastaa, elää ja yrittää. Minun Kaa- rinassani on myös toimiva joukkoliikenne ja hyvät kevyen liikenteen yhte- ydet. Päätöksissä otetaan asukkaiden lisäksi aina huomioon myös luonnon monimuotoisuus ja ilmastonmuutoksen hillitseminen. Asukkaat otetaan mukaan päätösten valmisteluun ja hallinto on avointa.
Vem är jag? Jag är Anton Vaaranmaa, en 48-årig svenskspråkig applika- tionsspecialist från Nummenniitty i S:t Karins, far till två tonåringar. Till mina hobbyer hör att vandra i naturen, sjunga och spela i rockband. Jag medverkar också som frivillig inom juniorfotboll. Under den senaste man- datsperioden har jag suttit i miljö- och fritidsnämnderna.
Hur vill jag påverka? Jag vill bygga ett S:t Karins med kvalitativa och hälso- samma skolor, med möjligheter att leva och gott och arbeta. Mitt S:t Karins har en väl fungerande kollektivtrafik och goda förbindelser även för lätt trafik. Förutom kommunborna tar vi i våra beslut alltid hänsyn till ekolo- gisk mångfald och klimatförändringen. Kommunborna bör ha möjlighet att vara delaktiga i beslutsfattande och förberedandet av frågor som berör dem. Administrationen skall vara transparent.
223
Sofia Virta
Kansanedustaja, KM
Kuka olen? Olen 30-vuotias pienen lapsen äiti, jolle kaikkein tärkeintä on turvallisen lapsuuden puolustaminen. Toimin tällä hetkellä kansanedusta- jana sekä ensimmäistä kautta Kaarinan kaupunginvaltuustossa.
Mitä osaan? Koen, että ikäisekseni melko laaja elämäkokemukseni, työhis- toriani ja koulutustaustani ovat iso apu politiikan parissa toimiessa. Niistä saamien kokemusten ja kohtaamisten kautta on päätöksiä tehdessä helppo muistaa katsoa asioita eri näkökulmista – meille kaikille maailma kun ei näyttäydy samanlaisena paikkana elää emmekä me kaikki suinkaan pon- nista tänne samoista lähtökohdista. Päättäjänä pyrinkin tuomaan kuuluviin mm. heidän ääniä, joita kasvatus- ja sosiaalialalla kentällä kohtasin. Työs- kentelin aiemmin muun muassa lastensuojelussa, nuorten mielenterve-
ys- ja päihdeomaisten hanketyössä järjestökentällä, perhekuntoutuksessa, opettajana, kehitysvammaisten ohjaajana sekä vanhainkodissa. Kentältä oppineena tiedän varsin hyvin sen, miten iso merkitys on sillä, että kunnan työntekijöiden työhyvinvoinnista ja jaksamisesta pidetään huolta. Olen toi- minut myös terapia- ja opetusalan yrittäjänä ja pk-yrittäjyyden tukeminen onkin minulle tärkeä teema.
Mihin haluan vaikuttaa? Olen nähnyt liian usein ja liian läheltä, miltä turvaton lapsuus tai nuoruus näyttää, miten pahoin moni meistä voi ja miten ongelmat pääsevät kärjistymään. Juuri sen takia lähdin mukaan politiikkaan – puolustaakseni jokaisen lapsen oikeutta turvalliseen lapsuu- teen ja ehjään nuoruuteen. Vaikuttaakseen osaltani siihen, ettei kenenkään tarvitsisi taistella mielenterveys- tai päihdeongelmiin apua itselleen tai lä- heiselleen saadakseen. Päättäjien tärkein tehtävä on löytää ne keinot, joilla onnistutaan pitämään huolta siitä, että jokaisella lapsella on mahdollisuus tavoitella unelmiaan. Että jokaisesta voi tulla mitä tahansa riippumatta siitä mihin perheeseen tai mille alueelle sattuu syntymään. Ja sellaista Kaarinaa haluan osaltani olla rakentamassa.
Millainen olen? Olen empaattinen ja tunnollinen, helposti innostuva ja melko puhelias persoona. Koen, että minulla on jalat maassa ja toivon olevani helposti lähestyttävä. Pidän haasteista ja omaan hyvän paineen- sietokyvyn. Rakastan tanssimista sekä vauhtia. Akkuja latailen eläinystä- vien rauhoittavasta seurasta nauttien – kotoa löytyy tälläkin koira, mutta aiemmin myös hevoset ovat olleet iso osa elämääni. Tärkeintä maailmassa minulle on maailman paras tyttäreni, jonka kanssa jaamme vauhdikkaan mutta halien täyteisen arjen eduskuntatyön ohessa.
 www.kaarinanvihreat.fi/ehdokkaat/anton-vaaranmaa
www.kaarinanvihreat.fi/ehdokkaat/sofia-virta
      30   31   32   33   34