Page 31 - Avoimempi Kaarina - Kaarinan vihreät
P. 31

 kaarinanvihreat.fi
31
    220
Mari Saario
Liiketoimintajohtaja, kestävän kehityksen asiantuntija
Kuka olen? Liiketoimintajohtaja ja ympäristöasiantuntija Piikkiöstä, 46-vuotias.
Olen koettanut rakentaa parempaa maailmaa jo lähes 20 vuotta. Kun mi- nusta tuli Piikkiön kunnan historian ensimmäinen vihreä valtuutettu, keskimmäinen lapsi oli vauva ja opettelin äidiksi ja kunnallispoliitikoksi yhtä aikaa. Nyt vauva on lukiolainen ja itse olen ehtinyt olla neljä kautta valtuutettuna, kaksi kautta Kaarinan kaupunginhallituksessa ja viimeisim- män Kaarinan teknisen lautakunnan puheenjohtajana. Sen rinnalla olen saanut toimia monissa muissa organisaatioissa, maakuntaliiton ja kuntalii- ton hallituksissa ja eri kuntayhtiöissä. Vihreissä perustin Viitteen, Tieteen ja teknologian vihreiden yhdistyksen, joka on nykyään yksi puolueen suu- rimmista järjestöistä.
Olen yksi omistajista ja liiketoimintajohtaja yrityksessämme, joka työllistää yli 60 ihmistä. Työni liittyvät hiilineutraaliuteen, kiertotalouteen, vesien- suojeluun ja luonnon monimuotoisuuteen. Saan työskennellä ministeröi- den, kuntien, pankkien, suurten yritysten, pk-yritysten, alkutuottajien ja kansalaisjärjestöjen kanssa Suomessa ja ulkomailla. Välillä mietitään käy- tännössä jätehuoltoa, välillä pohditaan tulevaisuuden hiiltä sitovaa maa- taloutta. Edelleen olen kiinnostunut kaikesta uudesta, joka auttaisi meitä ratkaisemaan ympäristöongelmia.
Työn ja politiikan ulkopuolella olen someaktivisti, erityisesti ihmisoikeuk- sien ja yhdenvertaisuuden puolesta. Olen queer perheenäiti, seurakuntaan kuuluva luonnontieteilijä, maatilalta kotoisin oleva korkokenkien keräilijä, lautapeliharrastaja ja lukutoukka. Bongaan perheen kanssa luolia, lomai- len Kustavissa ja viihdyn metsässä, uimassa ja avannossa. Autan ja tuen lähipiirissä kasvavia viittomakielisiä, neuroepätyypillisiä tai muuten erityi- siä lapsia ja koetan olla apuna omaishoitajien verkostoille.
Poliitikkona olen samaa mitä muutenkin. Kaikesta kiinnostunut ja mones- sa mukana. Parhaani mukaan.
221
Saila Tuokko
Toimistotyöntekijä
Kuka olen? Olen Saila Tuokko, 53-vuotias toimistotyöntekijä. Työskentelen puolisoni yrityksessä ja koulutukseltani olen kirjanpitäjä sekä EU-rahoi- tusspesialisti. Kolmesta lapsesta kaikki ovat jo aikuisia ja kotona asuu enää kuopus. Perheeseemme kuuluvat myös lemmikkikani ja koira. Kaarinassa olen asunut yli 30 vuotta, josta Koristonrannan alueella olemme viihtyneet jo 20 vuoden ajan.
Mitä osaan? Olen mukana monissa eri yhdistyksissä – usein hallituksessa sihteerinä, taloudenhoitajana tai puheenjohtajana. Kirjanpidon ohella vah- vinta osaamistani ovat siten yhdistysten hallinnolliset asiat, kehitystyö sekä tapahtumien organisointi. Kunnallisessa päätöksenteossa nämä tekevät minusta laajasti asioihin perehtyvän ja tarkan. Olen tottunut edistämään asioita tehokkaasti ja tasa-arvoisesti.
Mikä minua kiinnostaa? Kunnallispolitiikan ohella olen kiinnostunut sukuni historiasta. Olen ollut innokas sukututkija jo teini-iästä lähtien ja tutkimuksellisia haasteita riittää, sillä sukuni juuret vievät Karjalaan, Ky- menlaaksoon, Päijät-Hämeeseen sekä Pohjois-Savoon. Rentoudun kesäisin mökkeilemällä luonnon keskellä ja talvisin pääasiassa villasukkia kutomal- la.
Mihin haluan vaikuttaa? Niin yhteiskunnan kuin yksilötasonkin epäoikeu- denmukaisuus ja välinpitämättömyys saavat vereni kuohahtamaan helpos- ti. Meidän tulee toimia politiikassa sekä yksityiselämässä oikeudenmukai- sesti huolehtien niin ihmisten, eläinten kuin luonnonkin hyvinvoinnista.
Lisääntyvät mielenterveys- sekä päihdeongelmat tarvitsevat lisäresursseja niin, että apua olisi saatavissa mahdollisimman varhain. Tarvitaan myös matalan kynnyksen yhteydenpitokanavia.
Tärkeitä asioita minulle ovat myös luonnon monimuotoisuuden turvaami- nen ja hiilineutraalimman Kaarinan kehittäminen esimerkiksi suosimalla ekologisia ratkaisuja rakentamisessa sekä uusiutuvien energiamuotojen käytön lisäämisessä. Asunto-ohjelmamme tulisi huomioida erilaiset asu- mismuodot vuokra-asumisesta omistusasumiseen.
Millainen olen? Luonteeltani olen positiivinen, tunnollinen ja tehokas.
www.kaarinanvihreat.fi/ehdokkaat/mari-saario
www.kaarinanvihreat.fi/ehdokkaat/saila-tuokko
   
   29   30   31   32   33