Page 22 - Avoimempi Kaarina - Kaarinan vihreät
P. 22

22
kaarinanvihreat.fi
     202
Kaisa Kraft
Musiikin maisteri, kanttori
Kuka olen? Olen Kaisa Kraft, 41-vuotias kanttori, muusikko, musiikin maisteri, laulunopettaja ja kauppatieteiden opiskelija Littoisista. Olen eron- nut, meillä on 9-vuotiaat kolmoset.
Mitä osaan? Minulla on kokemusta musiikin ja kulttuurin alan lisäksi mo- nenlaisista töistä esimerkiksi talouden, opettamisen, erilaisten järjestöjen ja viestinnän alalta. Olen ollut mukana myös opiskelijapolitiikassa. Koulu- tukseltani olen musiikin maisteri, laulupedagogi (AMK) ja muusikko. Opis- kelen tällä hetkellä kauppatieteiden maisterin tutkintoa Åbo Akademissa.
Mihin haluan vaikuttaa? Kaarinan asiat kiinnostavat minua erityisesti lasteni kautta. Haluan olla vaikuttamassa siihen, että myös tulevien suku- polvien tulevaisuus olisi mahdollisimman valoisa. Varhaiskasvatukseen ja koulutukseen tulisi taata riittävät resurssit. Kaikille koululaisille tulisi taata oppimista tukevat, terveet opiskelutilat. Myös lasten monipuolisia harras- tusmahdollisuuksia tulisi tukea. Uskon, että ennaltaehkäisevät palvelujen avulla on mahdollista vähentää kustannuksia pitkällä aikavälillä. Haluan olla lisäämässä päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. Ekologisuus, humaanisuus ja paikallisuus ovat minulle tärkeitä arvoja.
Millainen olen? Vapaa-aikani kuluu paljon lasteni kanssa puuhaillessa ja heidän harrastustensa parissa. Omiin harrastuksiini kuuluu laulamisen lisäksi painonnosto, jooga, avantouinti, kävely ja lukeminen. Talvisin pidän myös hiihtämisestä ja kesäisin uimisesta ja tenniksestä. Olen jo nuoresta saakka ollut erittäin kiinnostunut politiikasta ja yhteiskunnallisista asiois- ta, mutta tämä on ensimmäinen kerta kun olen ehdokkaana kunnallis- vaaleissa. Olen yhteistyökykyinen, keskusteleva, aikaansaava ja kykenevä laaja-alaiseen asioiden ymmärtämiseen.
203
Eeva-Maria Kuparinen
Konetekniikan insinööri
Kuka olen? Olen 45-vuotias koneinsinööri, joka harrastaa nuorten vapaa- ehtoistyötä ja valokuvausta. Asun Voivalan kaupunginosassa meren äärellä tyttäreni kanssa. Voivalassa minua kiehtoo sekä kaupungin että luonnon läheisyys. Tunnustaudun intohimoiseksi luonnossa liikkujaksi,joka nauttii pysähdellä kuvaamaan sen pieniä yksityiskohtia tai laajemmalla perspek- tiivillä erilaisia maisemia. Vaikka nyt olen insinööri, ei fyysinen työ ole minulle vierasta. Olen ollut aiemmin pizzanpaistaja, päiväkotiapulainen, pesulan myymälänhoitaja ja metallialan yrittäjä.
Mitä osaan? Olen toiminut aktiivisena Vihreissä viimeiset neljä vuotta. Puolueeseen liityin alun perin ilmastoahdistuksessa. Minulle on tärkeää osallistua, koska tekemättä jättäminen ei ole enää vaihtoehto. Kaarinassa toimin muun muassa sivistyslautakunnan jäsenenä ja Piikkiön vanhusten- kotisäätiön hallituksen puheenjohtajana. Vaikutan myös Varsinais-Suomen Vihreiden piirin hallituksen varapuheenjohtajana. Nämä kaikki antavat minulle kokemusta ja varmuutta toimia politiikassa.
Mikä minua kiinnostaa? Minua kiinnostaa teknisten asioiden lisäksi myös ihmisten hyvinvointi. Nämä asiat eivät saa sulkea toisiaan pois päätöksen- teossa. Tärkeää on myös luonnon säilyttäminen kaupungin kasvamisesta huolimatta.
Mihin haluan vaikuttaa? Haluan päätöksenteon pohjautuvan tieteeseen ja ihmisläheisiin arvoihin. Kunnan tehtävänä on taata laadukkaat palvelut kaikille kuntalaisille.
Minusta:
• Politiikan tulee perustua tutkittuun tietoon.
• Päätöksenteossa otettava huomioon vaikutukset ihmisiin taloudellisten
syiden lisäksi.
• Kaupunkirakentamisessa luonnon säilyttäminen tulee olla mukana.
Millainen olen? Olen räiskyvä luonnon ja ihmisten hyvinvoinnin puolesta- puhuja. Minulla on positiivinen elämänasennne ja kun johonkin ryhdyn, hoidan tehtäväni tunnollisesti.
www.kaarinanvihreat.fi/ehdokkaat/kaisa-kraft
www.kaarinanvihreat.fi/ehdokkaat/eeva-maria-kuparinen
   


   20   21   22   23   24