Page 24 - Avoimempi Kaarina - Kaarinan vihreät
P. 24

24
kaarinanvihreat.fi
     206
Mira Lehti
VTM, erityisasiantuntija
Kuka olen? Olen 36-vuotias valtiotieteiden maisteri. Olen kotoisin Ete- lä-Pohjanmaalta, mutta reilun kymmenen asuinvuoden myötä olen juur- tunut tukevasti Kaarinaan. Asun mieheni ja eskari-ikäisen tyttäreni kanssa Piispanristillä, jonne myös uusi kotimme on rakentumassa. Perheemme kasvaa kesällä uudella, kovasti odotetulla tulokkaalla.
Mitä osaan? Kehittäminen ja uusien ratkaisujen etsiminen on ollut aina osa työtäni. Työskentelen Turun Terveyskampuksen koordinaattorina kou- lutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan parissa. Työssäni ehdotto- masti mielekkäintä on ihmisten innostaminen sekä monialaisen yhteistyön ja verkostojen rakentaminen. Aiemmin olen toiminut projektipäällikkönä ja hankeasiantuntijana, joten tunnen myös aluekehittämisen ja EU-rahoi- tuksen kiemurat.
Mikä minua kiinnostaa? Korkeakoulumaailmassa työskentelyn myötä olen kiinnostunut tutkitusta tiedosta ja osaamisen kehittämisestä. Työelämän muutos ja työhyvinvoinnin kysymykset ovat itselleni läheisiä aiheita.
Vapaa-ajalla on parasta päästä raikkaaseen ilmaan ja saada hiki pintaan perheen kanssa ulkoillen ja liikkuen. Lomalla suuntaamme usein mökille saaristoon tai Lapin laduille.
Mihin haluan vaikuttaa? Perheenäitinä minulle tärkeitä teemoja ovat su- juva arki, lapsiperheiden palvelut sekä terveellinen ja turvallinen asuinym- päristö. Kasvavassa Kaarinassa on turvattava palveluiden saatavuus sekä päivähoito- ja koulupaikkojen riittävyys.
Kaupungin tehtävänä on tarjota puitteet aktiiviselle elämälle ja hyvinvoin- nin ylläpitämiselle. Monipuoliset liikunta- ja harrastusmahdollisuudet ovat tärkeä osa kaupungin vetovoimaa ja edellyttävät hyvää yhteistyötä järjestö- jen, seurojen ja yrittäjien kanssa.
Toivon, että Kaarina olisi jatkossakin yritysmyönteinen kaupunki. Yritysten ja työpaikkojen avulla voidaan pitää kaupungin talous kunnossa.
Millainen olen? Olen sosiaalinen ja positiivinen ihminen, jonka kanssa on helppo tulla toimeen. Päätöksentekijänä tarkastelen asioita mielellään eri näkökulmista – asiat ovat harvoin mustavalkoisia. Olen luotettava ja sitou- tunut vastuunkantaja ja kuntapolitiikassa haluan vaikuttaa ihmisten arjen sujuvuuteen.
207
Riina Lehti
Kirjanpitäjä
Kuka olen? Nimeni on Riina Lehti. Olen 44-vuotias. Olen naimisissa ja kahden ala-asteikäisen lapsen äiti. Asumme Kaarinan Piikkiössä. Perhee- seemme kuuluu myös kissa ja koira.
Mitä osaan? Työskentelen kirjanpitäjänä tilitoimistossa. Koulutukseltani olen tradenomi. Työn ohella opiskelen kauppatieteitä avoimessa yliopistos- sa. Ennen nykyistä työtäni työskentelin pitkään laivanrakennusteollisuu- dessa.
Mikä minua kiinnostaa? Olen kiinnostunut matkailusta ja kulttuureista. Käyn paljon teatterissa ja konserteissa. Olen kiinnostunut maailman me- nosta ja tutkin mielelläni uusia asioita ja ilmiöitä.
Mihin haluan vaikuttaa? Minulle on tärkeää tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja eläin- ja ihmisoikeudet. Lapset ja nuoret ovat lähellä sydäntäni. Heidän hyvinvointinsa on turvattava esimerkiksi turvaamalla harrastusmahdolli- suudet jokaiselle. Tämä vähentäisi yksinäisyyttä ja ehkäisisi syrjäytymistä. Koulutus on investointi, joten koulussa tulisi tulla huomatuksi yksilönä ja ryhmäkoolla on tässä suuri merkitys.
Haluan vaikuttaa myös teatterin ja elävän musiikin tapahtumien toiminnan turvaamiseen sekä lähipalveluiden säilyttämiseen. Kulttuurikokemusten merkitys on ihmismielelle arvokas. Lisäksi avoimien kohtaamispaikkojen luominen vähentäisi myös aikuisten yksinäisyyttä ja syrjäytymistä.
Millainen olen? Nautin arjesta ja perheen kesken vietetystä ajasta. Onnelli- seksi minut tekee ne elämän pienet jutut. Arkisen aherruksen vastapainona pidän tärkeänä itsestäni ja lähimmäisistäni huolehtimisen. Miten tärkeää siinä onkaan metsälenkit koiran kanssa, maisemat, luonnon moninaisuus ja rauha, puhdas meri sekä ilma! Lähiluonnon ja kulttuuriympäristön mer- kitys on suuri ihmisten hyvinvoinnille.
Sosiaaliset taitoni ja kommunikointikykyni ovat hyvät. Olen myös hyvä kuuntelija. Olen aito ja avoin. Kanssani on helppo keskustella. Arvostan ihmisiä ja kunnioitan heidän mielipiteitään.
www.kaarinanvihreat.fi/ehdokkaat/mira-lehti
www.kaarinanvihreat.fi/ehdokkaat/riina-lehti
   

   22   23   24   25   26