Page 26 - Avoimempi Kaarina - Kaarinan vihreät
P. 26

26
kaarinanvihreat.fi
     210
Sara Luotonen
Historian, uskonnon ja yhteiskuntaopin opettajaopiskelija
Kuka olen? Kuusistossa asuva 29-vuotias tuleva aineenopettaja ja pienen lapsen äiti. Perheeseeni kuuluvat myös avopuoliso, tämän kouluikäiset lapset sekä kaksi rescuekoiraa Viipurista. Opiskelen Turun yliopistossa historiaa, uskontotiedettä ja valtio-oppia.
Mitä osaan? Olen opiskellut laaja-alaisesti ja olen ollut ikääni nähden kauan mukana kuntapolitiikassa. Kunnallisista luottamustehtävistä mi- nulla on kokemusta kaupunginvaltuustosta ja -hallituksesta, koulutus- ja saaristolautakunnista sekä teknisestä lautakunnasta. Hallitsen hyvin moni- mutkaisempiakin kokonaisuuksia ja ymmärrän lukujen päälle. Olen tehnyt töitä nuoresta asti erityisesti lasten ja nuorten parissa sekä hoiva-alalla.
Mikä minua kiinnostaa? Minut sai lukiolaisena liittymään Vihreisiin huoli luonnon ja eläinten hyvinvoinnista. Luonnonsuojelun ja eläinten oikeuk- sien lisäksi sydäntäni lähellä ovat erityisesti mielenterveyskysymykset sekä eriarvoistumisen ehkäiseminen. Myös laadukas varhaiskasvatus ja koulu- tus ovat töiden ja opintojen kautta itselleni läheisiä aiheita.
Mihin haluan vaikuttaa? Haluan tehdä politiikkaa, jolla huolehditaan ih- misten, eläinten ja luonnon hyvinvoinnista. On tärkeää, että kunta edistää tasa-arvoa, panostaa ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tukeen sekä vähentää eriarvoisuutta ja köyhyyttä. Kaupunkia pitää rakentaa kestävästi, viihtyisäs- ti ja historiaa kunnioittaen. Haluan olla mukana tekemässä kauaskatseista ja kestävää kuntapolitiikkaa.
Millainen olen? Perehdyn asioihin huolella ennen kuin muodostan mie- lipiteeni. Nautin hyvistä keskusteluista sekä uuden oppimisesta ja teen mielelläni yhteistyötä tavoitteiden saavuttamiseksi. Olen ollut vegaani koh- ta kymmenen vuoden ajan ja pyrin muutenkin elämään arvojeni mukaan myös arjessa. Vapaa-ajallani nautin erityisesti perheen ja ystävien seurasta, lukemisesta, ulkoilusta, laulamisesta sekä käsitöistä.
211
Mari Lötjönen
Insinööri, sairaanhoitaja
Kuka olen? Ensimmäistä kertaa ehdolla oleva terveysteknologiaan suun- tautunut IT-insinööri. Kokemuksessani yhdistyy teknologian osaaminen ja toimialaosaaminen terveydenhuollosta. Asun Kaarinassa keskustan alueel- la. Harrastukseni ovat kirjat, pelit ja luonnossa liikkuminen.
Luottamustoimista minulla on aiempaa kokemusta ammattikorkeakoulu- maailmasta opiskelijakunnan edustajiston jäsenenä sekä opiskelijayhdis- tyksen hallituksen jäsenenä toimimisesta. Kiinnostukseni edunvalvontaan ja vapaaehtoistyöhön alkoi toimittuani aiemmin usealla lasten- ja nuorten- leirillä vapaaehtoisena sekä tutorina AMK-opintojen aikana. Näissä tehtä- vissä olen oppinut kokoustekniikkaa, sihteerin tehtävien hoitoa, erilaisten tyyppien kanssa työskentelyä sekä yhdistystoiminnan perusteita.
Kaarinan Vihreiden toiminnasta kiinnostuin viime vuoden lopulla valmis- tuessani insinöörin opinnoistani ja siirtyessäni työelämää kohti. Koin, että arvot puhuttelevat minua, ja että en ole aiemmin tiedostanut omia mah- dollisuuksia vaikuttamiseen Kaarinassa. Kaarina asuinpaikkana on tullut minulle tutuksi viimeisen seitsemän vuoden aikana. Nyt koen, että haluan mukaan vaikuttamaan meidän kaarinalaisten hyvinvointiin.
Mihin haluan vaikuttaa? Kuntavaaleihin lähdin mukaan vaikuttaakseni Kaarinassa sisäilmaongelmien ratkaisuun ja mielenterveyden tukemiseen. Koen tärkeäksi kiusaamisen vastaisen työn. Koronan myötä Kaarinassa tarvitaan myös lisää resursseja työllistymisen tukemiseen.
Yksi konkreettinen kunnan päätettävissä oleva asia, jonka Kaarinassa muuttaisin heti, jos se olisi mahdollista siten että rahasta ei tarvitse välittää ja miksi juuri se?
Kaikki ne koulut, joita ollaan nyt uudelleenrakentamassa tehtäisiin hyvällä sisäilmalla tyydyttävään tasoon jäämiseen sijasta. Haluan, että Kaarinassa jokaisella on oikeus puhtaaseen sisäilmaan.
www.kaarinanvihreat.fi/ehdokkaat/sara-luotonen
www.kaarinanvihreat.fi/ehdokkaat/mari-lotjonen
   

   24   25   26   27   28