Page 27 - Avoimempi Kaarina - Kaarinan vihreät
P. 27

 kaarinanvihreat.fi
27
    212
Beatriz Mahkonen
KTM, palvelupäällikkö
Kuka olen? Olen 46-vuotias kauppatieteiden maisteri. Olen asunut Kaa- rinan Kesämäessä perheeni kanssa jo yli 20 vuotta. Perheeseni kuuluu rakennusalalla työskentelevä aviomies, kaksi lasta ja kaksi innokasta cava- lier-koiraa.
Mitä osaan? Päivätyössäni saan tehdä monipuolisia asiakaspalvelu-, asian- tuntija- ja johtamistehtäviä. Työelämässä olen tottunut ottamaan vastuuta haasteita pelkäämättä.
Kunnalliseen vaikuttamiseen olen päässyt osallistumaan Kaarinan Vanhus- ten Palvelukeskuksen Säätiön hallituksen jäsenenä ja kaupunkikehityslau- takunnan varajäsenenä. Lisäksi toimin hallituksen jäsenenä Kaarinan ja Varsinais-Suomen Vihreissä.
Mikä minua kiinnostaa? Olen kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista, luonnon monimuotoisuudesta ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, jossa luonto ja puhdas sekä lähellä tuotettu ruoka ovat tärkeässä osassa.
Harrastan luonnossa liikkumista ja arvostan Kaarinan kaunista ja moni- puolista luontoa, josta on pidettävä yhdessä huolta.
Mihin haluan vaikuttaa? Haluan olla mukana Kaarinan kunnallisessa pää- töksenteossa puolustamassa lasten, nuorten ja ikäihmisten hyvinvointia. Erityisesti viime vuosina koulujen rakennushankkeet eivät ole edenneet parhaalla mahdollisella tavalla. Saisimme edistettyä nopeammin tärkeitä hankkeita paremmalla yhteistyöllä eri puolueiden kesken.
Kunnallisessa päätöksenteossa myös taloudelliset realiteetit ovat tärkeässä osassa ja rahan käytössä päätöksiä ei voi tehdä vain lyhyellä tähtäimellä. Emme voi jättää kohtuuttomasti velkaa tuleville sukupolville.
On huolestuttavaa, että Kaarinan kaltaisessa kaupungissa esiintyy keski- määräistä enemmän koulukiusaamista ja -syrjintää. Tähän meidän pitää yhdessä löytää ratkaisuja tilanteen parantamiseksi.
Millainen olen? Olen rauhallinen, positiivinen, vastuuntuntoinen ja luo- tettava. Uskon siihen, että aidolla yhteistyöllä ja avoimuudella saadaan viisaita päätöksiä aikaan. Minulle on tärkeää, että sekä ihmisiä että luontoa kohdellaan arvostavasti.
213
Pilar Meseguer
Arkkitehti, aluearkkitehti
Kuka olen? Olen 47-vuotias espanjalainen arkkitehti, joka rakastui suoma- laiseen mieheen Valenciassa vuonna 1995. Espanjassa vietettyjen vuosien jälkeen olen nyt asunut Suomessa yhteensä 14 vuotta, joista 11 Littoisissa. Perheeseeni kuuluu aviomiehen lisäksi tytär ja poika.
Mitä osaan? Osaamiseni liittyy erityisesti kaupunkisuunnitteluun ja ilmas- tonmuutoskysymyksiin sekä yrittäjyyteen ja rakentamiseen. Työskennel- tyäni useita vuosia Turun kaupungin ympäristönsuojelussa ja rakennusval- vonnassa myös kaupunkien viranomaisprosessit ovat tuttuja.
Toimin tällä hetkellä aluearkkitehtina Marttilan, Tl. Kosken ja Oripään kunnissa.
Mikä minua kiinnostaa? Suuri intohimoni on terveellisyyden edistämi- nen kaupunkisuunnittelussa ja ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Mi- nua kiinnostaa ihmisten terveys ja sen liittyminen luonnon ja ympäristön hyvinvointiin. Suomeen tultuani ihastuin luonnon lisäksi myös sosiaalisiin palveluihin ja koulujärjestelmään.
Harrastuksiini kuuluu uinti, luistelu, lukeminen, viherkasvien kasvatus ja kävely kauniissa maisemissa, luonnossa tai vanhoissa kaupunkikeskustoissa.
Mihin haluan vaikuttaa? Uskon, että kunnan päätöksentekoon tarvitaan lisää inhimillisyyttä ja oikeudenmukaisuutta. Tavoitteeni on, että Kaarinan kunnan päätökset olisivat kattavia; kaikki osapuolet on tultava nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi, aivan erityisesti ne, joilla ei ole äänestysoikeutta kuten lapset, nuoret ja luonto.
Haluan vaikuttaa ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden lisäämiseen niin fyy- sisesti rakennetussa ympäristössä kuin henkisesti peruspalveluilla.
Tavoitteeni on edistää Kaarinassa ekologista rakentamista, joukkoliikennet- tä, lähipalveluita ja ympäristöystävällisiä tekniikoita ja menetelmiä. Minul- le ovat tärkeitä korkeatasoisiset päivähoito-, koulutus- ja terveyspalvelut, lapsiperheiden avustukset ja kaikenikäisten harrastusmahdollisuudet ja kulttuuritoiminta.
Millainen olen? Olen määrätietoinen, avoin ja sosiaalinen. Tulen hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Monien mielestä olen myös kekseliäs ja luova ”propellipää”, joka innostuu uusista asioista.
www.kaarinanvihreat.fi/ehdokkaat/beatriz-mahkonen
www.kaarinanvihreat.fi/ehdokkaat/pilar-meseguer
   


   25   26   27   28   29