Page 28 - Avoimempi Kaarina - Kaarinan vihreät
P. 28

28
kaarinanvihreat.fi
     214
Kati Pacheco
lähihoitaja, siivousalan yrittäjä
Kuka olen? Olen 31-vuotias lähihoitaja, yrittäjä, äiti ja vaimo. Perheen lisäksi tärkeänä asiana elämässäni pidän ympärilläni olevien ihmisten ja yhteisöni hyvinvoinnin lisäämistä. Niin työssä kuin vapaa-ajallani minua ohjaa empaattisuus, sosiaalisuus, ahkeruus sekä päättäväisyys.
Mitä osaan? Olen valmistumiseni jälkeen 2010 työskennellyt mielenterve- ys- ja päihdealan hoitajana pääasiassa vanhustenhoidon parissa. Suurim- maksi osaksi työskentelin kosketuseristys- sekä saattohoito-osastoilla Tu- russa ja Kaarinassa. Nyt yrittäjänä toimin siivousalalla. Osaamistani ohjaa työssäni rohkeus, innostavuus ja kyky asettua toisen ihmisen asemaan.
Mikä minua kiinnostaa? Vapaa-ajallani vietän aikaa perheeni kanssa ulkoillen, matkustaen ja ystäviä tavaten. Olen aina ollut liikunnallinen ja tällä hetkellä juokseminen on minulle tärkeä tapa rentoutua arjen keskellä.
Kuntapolitiikassa kiinnostuksen kohteitani ovat tasa-arvo, kulttuuri, hyvin- vointi, yrittäjyys ja yhdenvertaisuus.
Tulevaisuudessa näen itseni ehdottomasti yrittäjänä ja tavalla tai toisella vaikuttamassa yhteisömme hyvinvointiin
Mihin haluan vaikuttaa? Vaaleissa minulle tärkeitä teemoja ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, lasten ja nuorten asema sekä hyvinvointi kunnan työpai- koissa sekä Kaarinassa yleisesti.
Haluan kuntapolitiikassa ravistaa normeja päätöksenteossa ja tuoda poli- tiikkaa lähemmäs kaikkia kaarinalaisia. Yhteinen päätöksenteko voimaan- nuttaa ihmisiä ja tuo kaikki lähemmäs toisiaan.
Millainen olen? Luonteeltani olen rauhallinen, määrätietoinen, utelias ja positiivinen. Vahvuuksiini kuuluu ehdottomasti sosiaalisuuteni joka näyt- täytyy sanavalmiutena sekä kyvylläni ottaa kaikki ihmiset huomioon. Tulen hyvin erilaisten ihmisten kanssa toimeen ja olen mielestäni hyvä saamaan asiani ja toiveeni ihmisten tietoisuuteen. Olen erittäin innokas oppimaan uutta ja kuuntelemaan muiden mielipiteitä, mietin aina asioiden kääntö- puolet tekemisissäni ja mielipiteissäni.
215
Niko Porjo
Fyysikko, Data Scientist
Kuka olen? Olen 48-vuotias kolmen lapsen isä Piikkiön Rungosta. Työsken- telen terveysteknologia-alalla data scientistina. Käytännössä jauhan nume- roista tilastoja sekä teen niistä johtopäätöksiä. Tykkään työstä, joka vaikut- taa suoraan tuotteiden laatuun ja sitä kautta parantaa maailmaa. Koulutuk- seltani olen filosofian maisteri, käytännössä jonkinlainen fyysikko.
Mitä osaan? Kuten ammatista voi päätellä olen melko hyvä numeroiden kanssa ja niitä pyörittelen mielelläni vapaa-ajallakin. Teknisten asioiden
ja kapulakielen ymmärtäminen on myös kovalla tasolla, joten esimerkiksi kunnan päätöksenteossa tärkeiden esityslistojen lukeminen sujuu ja on mieluisaa. Olen aiemmin ollut Kaarinan teknisen lautakunnan jäsenenä, joten sen tyyppisen päätöksenteon osalta on kokemustakin. Lisäksi tykkään pohtia, miten asiat vaikuttavat toisiinsa ja millaisia pidemmän tähtäimen vaikutuksia päätöksillä on.
Mihin haluan vaikuttaa? Kiinnostuksen aiheitani ovat yhdyskuntasuun- nittelu sekä infrastruktuuri, joka pitää yhteiskunnan pyörät pyörimässä. Joukkoliikenne ja pyöräilyn edellytykset ovat myös lähellä sydäntä. Kaari- nan erityispiirteenä nostaisin esille lapset liikenteessä. Koulutus on myös tärkeää: meidän on pidettävä huolta, että uuden sukupolven opiskeluedel- lytykset ovat erinomaiset. Olen ollut muutaman kerran vaalilautakunnan puheenjohtajana järjestämässä äänestystä, joten olen myös kiinnostunut siitä, miten kunta järjestelyissä toimii. Vihreyteni näkyy esimerkiksi lähi- luonnon ja ilmastonmuutoksen huomioimisena päätöksiä tehtäessä.
Millainen olen? Ihmisenä olen melko nörtti. Tykkään pallotella asioita porukassa ja pohtia eri lähestymistapojen hyötyjä ja haittoja. Yhteistyö on voimaa ja kokonaisuutta pitää pohtia.
www.kaarinanvihreat.fi/ehdokkaat/kati-pacheco
www.kaarinanvihreat.fi/ehdokkaat/niko-porjo
      26   27   28   29   30