Page 23 - Avoimempi Kaarina - Kaarinan vihreät
P. 23

 kaarinanvihreat.fi
23
    204
Laura Kurkilahti
Luonnonvaratuottaja, luontaishoitaja
Kuka olen? Olen Laura Kurkilahti, 27-vuotias aloitteleva luonto- ja luontaisalan yrittäjä sekä muusikko. Koulutukseltani olen ylioppilas ja luonnonvaratuottaja sekä opiskelen paraikaa fytoterapeutiksi eli kasvien rohtokäytön ammattilaiseksi. Elelen kissan kanssa Kuusiston saaressa, jos- sa myös harrastan puutarhanhoitoa, viljelen yrttejä pienimuotoisesti sekä keräilen luonnonkasveja.
Mitä osaan? Luonto- ja ympäristöalan koulutuksen ja henkilökohtaisen kiinnostuksen myötä minulla on paljon tietoa luonnon monimuotoisuudes- ta ja sen säilymiseen vaikuttavista asioista. Erityisen lähellä sydäntäni on perinnebiotooppien ylläpito ja vieraslajitorjunta. Olen hyvä kohtaamaan erilaisia ihmisiä ja osaan pysyä rauhallisena tiukassakin tilanteessa.
Mikä minua kiinnostaa? Tällä hetkellä kasvit ja kasvirohdot vievät suurim- man osan ajastani. Lisäksi olen hyvin kiinnostunut olemassaolon tutkis- kelusta muun muassa kehotyöskentelyn, meditaation ja syvähengityksen avulla. Myös kansanperinne, kansanmusiikki sekä karjalan kielen opiskelu kiinnostavat.
Mihin haluan vaikuttaa? Haluan toimia kaikkien lajien tulevien sukupol- vien hyväksi, luonnon monimuotoisuuden puolesta. Minulle on tärkeää edistää vähemmistökielien asemaa, sillä Suomi on aina ollut monikulttuu- rinen maa, ja monikulttuurisuus on mielestäni rikkautta. Lisäksi haluan osaltani luoda maailmaa jossa jokainen ihminen tulee kohdatuksi, arvos- tetuksi ja hoidetuksi ihmisarvoisesti ja oikeudenmukaisesti, ikäkaudesta riippumatta.
Millainen olen? Olen rauhallinen ja utelias elämänmuoto. Viihdyn hyvin yksin, mutta olen myös elementissäni esimerkiksi fasilitoidessani yhteisön tai työryhmän kokousta. Arvostan selkeyttä ja yksinkertaisuutta. Minulle on tärkeää hoitaa työni hyvin, oli kyse sitten palkkatyöstä, itseni työllistä- misestä tai luottamustoimesta.
205
Jukka Lampikoski
Insinööri (YAMK), yrittäjä
Kuka olen? Olen 37-vuotias IT-asiantuntija ja yrittäjä. Perheeseeni kuuluu avopuolison lisäksi tytär, kaksi poikaa ja kaksi koiraa. Olen syntynyt Poris- sa, josta muutin Turun kautta Kaarinan Kuusistoon, jossa olenkin viihtynyt hyvin ja asunut kohta jo 10 vuotta.
Mitä osaan? Pääsääntöisesti osaamiseni liittyy IT-alan töihin, esimiesteh- täviin sekä yrittäjyyteen. Ensimmäistä yritystä olin perustamassa vuonna 2006 ollessani 23-vuotias, jolloin pääsin tarjoamaan IT-osaamistani alueen yritysten avuksi. Nyt vuonna 2021 lähdin myös perustamaan kulttuurikent- tää monipuolistavaa klubia Turkuun.
Politiikka ja päätöksenteko ovat tulleet tutuiksi kuluneen kauden aikana valtuutettuna. Toimin valtuuston lisäksi useammassa eri poliittisessa toi- mielimessä sekä valtuustoryhmän varapuheenjohtajana. Lisäksi puheen- johdan toista vuotta Kaarinan Vihreitä.
Kuten monella muullakin yrittäjällä, asenteenani on, että se mitä ei osata opetellaan itse tai etsitään joku joka osaa. Hyvät kontaktit ja oppimisen ilo ovat auttaneet minua pysymään yrittäjänä jo lähes koko työurani.
Mikä kiinnostaa? Minua kiinnostavat erityisesti tulevaisuuden haasteet, innovaatiot, tekniikka ja sen soveltaminen ongelmien ratkaisuihin. Lisäksi minua kiinnostavat koulutus-, hyvinvointi- ja lapsiperheasiat, sekä myös viihtyisän ja virikkeellisen elinympäristön kehittäminen ja kaavoitus.
Jotta Kaarina voidaan pitää jatkossakin elinvoimaisena, näen että tässä muuttuvassa maailmassa on erittäin tärkeää rakentaa Kaarinaan yritysystä- vällistä ilmapiiriä sekä mahdollistetaan kaikenlaisten yritysten toimiminen Kaarinassa.
Mihin haluan vaikuttaa? Kunnan päätöksentekoon tarvitaan lisää oikeu- denmukaisuutta. Kaikessa päätöksenteossa tulee kuulla kaupunkilaisia, joi- ta päätettävät asiat koskevat ja päätöksistä pitää viestiä avoimesti. Päätöksis- sä tulee huomioida myös tasa-arvo ja kaupunkilaisten yhtälaiset oikeudet. Lisäksi pyrin tuomaan tutkittua tietoa poliittisen päätöksentekoon. “Musta tuntuu” -ajattelutavasta pitää päästä eroon, jotta saadaan hyviä päätöksiä.
Millainen olen? Reilu ja oikeudenmukainen, yrittäjähenkinen sekä helpos- ti lähestyttävä. Uskallan tehdä vaikeitakin päätöksiä ja seisoa niiden taka- na, ja toisaalta muuttaa kantani paremman tiedon valossa.
www.kaarinanvihreat.fi/ehdokkaat/laura-kurkilahti
www.kaarinanvihreat.fi/ehdokkaat/jukka-lampikoski
      21   22   23   24   25