Page 4 - Avoimempi Kaarina - Kaarinan vihreät
P. 4

4
UUDET KOULUT JA PÄIVÄKODIT
 kaarinanvihreat.fi
 ALUEKESKUKSIKSI
Kaarina rakentaa ja sanee- raa useita kouluja ja päivä- koteja. Yli 3000 oppilasta pääsee ajanmukaisiin ja entistä terveellisempiin op- pimisympäristöihin viiden lähivuoden aikana. Ympäri kaupunkia saadaan näin oman alueensa yhteisöllisiä keskuksia.
Koulujen rapistunut kunto ja kova väestönkasvu edellyttävät uusien koulujen rakentamista tai vanhojen saneeraamista. Rakentaminen on iso satsaus, mutta tilat rakennetaankin kymmeniksi vuosiksi.
Kaupunki, joka tarjoaa hyvät hoivan ja oppimisen puitteet korjatessaan vanhoja ja rakentaessaan lisätiloja, on kehittyvä ja kiinnostava. Kyse on investoinnista tulevaisuuteen.
Monipuolisin palveluin
Kaikkien koulujen yhteyteen rakennetaan päivä- koti. Parhaimmillaan iltapäiväkerho- ja nuorisoti- lat, neuvola, perhekeskus ja koulukirjasto. Koulut toimivat myös alueensa harrastus- ja yhteistiloina – yhteisöllisyyttä ja vireyttä ylläpitävinä aluekes- kuksina.
On kiistelty, puretaanko kouluja vai saneerataanko niitä. Taival tällä polulla on ollut liian pitkä ja tuntuu vain jatkuvan. On epäilty oireilevatko lapset ja aikuiset sisäilman takia vai johtuuko
se muista syistä. Tutkimukset ja selvitykset ovat olleet lopullisten ratkaisujen pohjana.
Halli viivästyttää koulurakentamista
Kaikki alkoi syksyllä 2015. Silloin vihreiden aloitteesta valtuusto sai tietoonsa koulujen terveydellisen tilanteen sisäilmatutkimuksiin nojautuen sekä koulujen kunto- että korjaustiedot. Karu todellisuus paljastui.
Valkeavuoren koulun ensimmäiset oppilaat siirtyi- vät väistötiloihin jo keväällä 2016. Uuden koulun rakentaminen mutkistui, kun sitä ennen haluttiin rakentaa ohi kaikkien suunnitelmien yllättäen iso liikuntahalli katsomoineen. Se viivästyttää Valkea- vuoren ja Piispanlähteen koulujen rakentamista parilla vuodella ja lisää väistötilakustannuksia parilla miljoonalla.
Halli valmistuu vuoden lopussa, jolloin itse kou- lun rakentaminen saattaa vihdoin alkaa. Koulun paikan määritteli suurhalli katsomoineen. Arvos- tukset ovat Kaarinassa muuttuneet. Harrastukset ensin – koulu sitten. Hallin rakentamisrahoista ei ole tingitty – koulun kyllä.
Hovirinta valmis ensin
Hovirinnan uuden koulutalon rakennustyö on pisimmällä. Talo valmistuu alkuvuodesta 2021. Koulussa jatkavat suomen- ja ruotsinkielinen alakoulu. Päiväkotia on rakennettu koulun viereen ja se saadaan käyttöön jo elokuussa, ensin tosin koulurakentamisen väistötiloina.
Seuraavana vuorossa ovat Piispanlähteen koulun kummankin koulutalon saneeraukset ja uudis- rakentamiset. Suunnittelutyöt on käynnistetty. Koulu toimii kahdessa eri rakennuksessa: miltei kilometrin päässä toisistaan. Piispanlähteen tulee Kaarinan suurin yli 1000 oppilaan koulu.
Viimeksi selvitettävänä on Piikkiön yhtenäiskou- lun kunto ja korjaustarpeet. Koulussa on ollut kosteusongelmia. Koulun vanhin osa on 50-luvul- ta. Aika näyttää, kuinka suuret korjaukset ovat edessä.
 Hovirinnan koulutalon rakentamisvaiheita.
  Kuvat: Hannu Rautanen
 

   2   3   4   5   6